Afvoer van stoffen in eigendom van de gemeente (resten asfalt, puinfundering en grond): wie is verantwoordelijk?

Afvoer van stoffen in eigendom van de gemeente (resten asfalt, puinfundering en grond): wie is verantwoordelijk?

FAQ
In de Leidraad Herstraatwerkzaamheden wordt aangegeven dat het nutsbedrijf hier verantwoordelijk voor is. Hoe verhoudt dit zich tot Wet Milieubeheer waarin staat ... > Lees verder