Waar vind ik informatie over snel internet?

Het Ministerie EZK heeft een website speciaal gericht op gemeenten, zie overalsnelinternet.