Medegebruik (art. 5.2): zijn aan medegebruik beperkingen verbonden? Bijvoorbeeld de plaats van al aanwezige mantelbuizen in het gevraagde tracé?

Artikel 5.2 lid 7 verplicht het telecombedrijf gebruik te maken van mantelbuizen aangelegd door of in opdracht van de gemeente, als die de gemeente deze tegen marktconforme prijs ter beschikking stelt, tenzij het telecombedrijf aannemelijk kan maken dat dit om technische of economische redenen niet mogelijk is.