Kabelgoten: Kan de gemeente telecombedrijven verplichten om in zo’n gezamenlijke voorziening te gaan liggen?

Op een GPKL-platformvergadering over kabelgoten kwam ter sprake of de gemeente een telecomaanbieder kan verplichten om te gaan liggen in een vooraangelegde voorziening zoals een kabelgoot of leidingentunnel. Dit kan wel degelijk afgedwongen worden, en wel op basis van de Telecomwet. Wel moet sprake zijn van een marktconforme prijs en het moet vanzelfsprekend technisch en economisch haalbaar zijn. Het staat in de wet en de Memorie van Toelichting. Het wetsontwerp, waaruit de wil bleek om de overlast van de vrije uitrol van telecomkabels voor gemeenten te beperken, regelde in art. 5.2, zevende lid, ook het gebruik maken van voorzieningen die door gemeenten waren aangelegd.

Art. 12 van de Richtlijn 2009/140/EG (van 25 november 2009) staat hieraan ook niet in de weg, zoals door sommige partijen wel is gesuggereerd.