Eigen risico: Dat een aanbieder van een netwerk voor eigen rekening en risico aanlegt (art. 5.1): is dat relevant?

Ja, dit is relevant. De aannemer kan voor eigen rekening aanleggen en moet een huurder of een koper op de markt zien te vinden. Op het moment van aanleg behoeft de aannemer nog geen koper of huurder voor het netwerk te hebben, maar het netwerk valt dan al wel onder de Telecommunicatiewet, terwijl het niet in gebruik is.