Lege buizen: welk wetsartikel is daarop van toepassing?

Het wetsontwerp verklaart heel hoofdstuk 5 van toepassing op lege buizen.