Kan de gemeente aanleg op 60 cm afdwingen via (voorschriften in) het instemmingsbesluit?

Gemeenten kunnen op grond van de wet in het instemmingsbesluit voorschriften opnemen met betrekking tot de ondergrondse ordening, waaronder dus de diepteligging (artikel 5.4, lid 2 en 3 van de TW). Daarnaast kan de gemeente de diepte en het voorkeurstracé opnemen in de Telecomverordening. (artikel 5.4, lid 4 van de TW). Dit is de meest gebruikelijke manier, omdat het dan voor alle partijen van toepassing is, die onder de Telecomverordening vallen en dus uniformiteit nastreeft.

NB: Uiteraard heeft de gemeente ten alle tijden de mogelijkheid om met een goed gemotiveerd besluit af te wijken van de voorgeschreven diepte. Redenen kunnen zijn: een vol tracé, boomwortels, bereikbaarheid andere netten, ondergrondse constructies, etc.