Verplaatsen van kabels (art. 5.8): Geldt de verplaatsingsplicht ook als de telecomkabels niet in de weg liggen van de oprichting van het gebouw c.q. de uitvoering van de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden? Hoe verhoudt zich dit tot de simpele contractuele afspraak, dat de gemeente de grond vrij van kabels en leidingen zal opleveren?

Het verplaatsen of het nemen van maatregelen op kosten van het telecombedrijf geldt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werken of de oprichting van gebouwen. Anders gezegd: wanneer de kabel(s) door de uitvoering van werken of het oprichten van gebouwen een werkelijk risico lopen te worden beschadigd.

Er is echter één uitzondering: als de gemeente gronden – bestemd voor het oprichten van gebouwen – moet leveren aan een projectontwikkelaar op voorwaarde dat deze projectontwikkelaar niet wordt gehinderd bij de oprichting van deze gebouwen door aanwezige kabels. In dit geval dient het telecombedrijf toch op zijn kostenmaatregelen te nemen of kabels te verplaatsen, ofschoon de oprichting van de gebouwen niet door of vanwege de gedoogplichtige gemeente plaatsvindt. Zie de artikelen 5.8 leden 1 en 2 van de Telecommunicatiewet.