Netbeheerder: wanneer ben je dat wel of niet?

De netbeheerder is degene die als natuurlijk persoon handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of als rechtspersoon een net beheert. Dat iemand beheerder is van een net, blijkt uit het volgende, hij/zij:

  • Was (financieel) verantwoordelijk voor de aanleg van het net;
  • Is (financieel) verantwoordelijk voor het in stand houden/het onderhouden van het net;
  • Ontvangt gelden ten aanzien van de benutting van het net (door anderen);
  • Heeft het net op de balans staan;
  • Heeft er de laatste 20 jaar gebruik van gemaakt en onderhouden. Niemand eiste het eigendom op.