Verordening gigabitinfrastructuur: Raad geeft groen licht voor snellere uitrol van hogesnelheidsnetwerken in de EU

De Raad heeft de verordening gigabitinfrastructuur goedgekeurd, ten behoeve van een snellere uitrol van digitale netwerk­infrastructuur in heel Europa. De verordening komt in de plaats van de richtlijn verlaging breedband­kosten van 2014 en heeft tot doel de uitrol van hogesnelheids­netwerken zoals glasvezel en 5G te vereenvoudigen en te versnellen. Dit is in lijn met de Europese connectiviteits­doelstellingen en streefcijfers van het digitale kompas voor dit decennium.

De nieuwe verordening beoogt verder de onnodig hoge kosten van de uitrol van hogecapaciteits­netwerken, deels het gevolg van omslachtige vergunningsprocedures, te verlagen. Deze procedures worden vereenvoudigd dankzij een verplicht mechanisme voor bemiddeling tussen overheidsinstanties en telecombedrijven.De nieuwe wetgeving zal verder de transparantie vergroten en exploitanten van openbare elektronische communicatie­netwerken in staat stellen efficiënt te plannen.

Om de toegang tot diensten van de informatiemaatschappij voor burgers en ondernemingen te verbeteren gaat de verordening gigabitinfrastructuur ook over de uitrol van en toegang tot fysieke binnenhuis­infrastructuur.

Voorts biedt de nieuwe verordening de lidstaten enige mate van flexibiliteit, bijvoorbeeld met uitzonderingen voor kritieke nationale infrastructuur.

Volgende stappen

De verordening wordt de komende dagen in het Publicatieblad van de EU bekendgemaakt en treedt 3 dagen daarna in werking. De verordening wordt 18 maanden na de inwerkingtreding van toepassing, met uitzondering van enkele specifieke bepalingen die pas in een later stadium van toepassing worden.

Achtergrond

De digitale streefcijfers waarop de richtlijn verlaging breedbandkosten was gebaseerd, zijn sinds 2014 ofwel gerealiseerd, ofwel inmiddels achterhaald. Ook andere factoren noopten tot herziening. Door het lage rendement op eigen vermogen en de hoge investeringskosten in de telecomsector gaat het de verkeerde kant op met de verwezenlijking van de digitale doelstellingen voor 2030 van het beleidsprogramma voor het digitale decennium – het investeringstekort bedraagt jaarlijks zo’n € 65 miljard.

De Commissie (Thierry Breton, commissaris voor de interne markt) heeft het voorstel voor de verordening gigabitinfrastructuur ingediend in februari 2023. Alin Mituta (Renew Europe/RO) was de rapporteur van het Europees Parlement voor dit dossier en op 6 februari 2024 bereikten Raad en Parlement een voorlopig akkoord.

Bron: Raad van de Europese Unie, 29 april 2024

Redactie: Een verder uitwerking door VNG en GPKL volgt later.