ACM; welke bevoegdheden heeft die?

De wettelijke bevoegdheden die ACM heeft, zijn de volgende:

  • ACM is bevoegd om een besluit te nemen over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. ACM mag dit alleen doen nadat is gebleken dat de partijen onderling uitvoerig hebben onderhandeld.
  • ACM is bevoegd om handhavend op te treden, zowel richting de gedoogplichtige als in de richting van de aanbieder. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de zaak moedwillig wordt opgehouden of de aanbieder voortijdig begint met de werkzaamheden.
  • ACM kan worden gevraagd om te bemiddelen tussen partijen. Zo kan worden getracht om tot een minnelijke schikking te komen.