Kostenbesparing door ondiepe aanleg: verkapte staatssteun?

Op de breedband-seminars najaar 2015 kwam de vraag naar voren of ondiepere aanleg van glasvezel niet gezien zou moeten worden als een soort verkapte staatssteun. De kostenbesparing is dan immers aanzienlijk.
Volgens een jurist van gemeente Amsterdam die zich hier over heeft gebogen, is dit risico echter niet aan de orde.