Ingebruikname: Hoe kan ik toetsen of een netwerk daadwerkelijk in gebruik genomen is (art. 5.1)?

Dit kan worden vastgesteld door in de Telecomverordening op te nemen de verplichting dat het telecombedrijf bij de aanvraag voor een instemmingsbesluit moet melden welke buizen gevuld worden dan wel leeg blijven.

Verder moet het telecombedrijf melden als een kabel niet langer ten dienste staat voor een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

Zie de artikelen 4 lid 1b en 10 van de Model-telecommunicatieverordening.