Instemmingsbesluit (art. 5.4): wat is in deze context een netwerk t.o.v. de aanleg van een stukje tracé van bijvoorbeeld 200 meter?

Een netwerk wordt in een nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek (artikel 17 boek 3 onderdeel k) als volgt gedefinieerd: Een net bestaande uit een of meer kabels of leidingen bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie. Ook een tracé van 200 meter is daarmee een netwerk.