Aanbieder elektronische communicatiediensten: wat wordt daaronder verstaan?

  • Degene die een elektronisch communicatienetwerk bouwt, exploiteert, beheert of beschikbaar stelt, maar ook;
  • Degene die in eigen naam en voor eigen rekening kabels voor een elektronisch communicatienetwerk aanlegt, in stand houdt en opruimt.

Lees de uitgebreide toelichting van ACM.