ACM en Agentschap Telecom: wat is het verschil?

De ACM is het toezichthoudend orgaan voor de gehele telecomsector, voornamelijk om de concurrentieverhoudingen tussen telecombedrijven te bewaken. Ook ziet de ACM toe op gemeenten en telecombedrijven over de gedoogplicht en de noodzaak van verwijdering, verplaatsing van telecomkabels bij de uitvoering van werken.

Agentschap Telecom is een onderdeel van het ministerie van EZK en is belast met het domein telecom. Ook heeft het AT een toezichthoudende rol in de WIBON.