Welke sturingsmogelijkheden hebben gemeenten bij de aanleg van telecomnetwerken?

Dat vindt u in de nieuwe factsheet ‘Medegebruik en gedeeld gebruik infrastructuur en voorzieningen’ van het ministerie van EZK. Deze factsheet over medegebruik en gedeeld gebruik, zoals omschreven in de Telecommunicatiewet, gaat zowel over de rechten van telecomaanbieders om de aanleg van hun infrastructuur te bespoedigen, als over de sturingsmogelijkheden van overheden om de aanleg in goede banen te leiden. Aan de hand van een handzaam vergelijkingsoverzicht en praktijkvoorbeelden worden de verschillen, overeenkomsten en verhouding tussen de vormen van medegebruik en gedeeld gebruik uitgelegd. De factsheet is in samenwerking met leden uit de door EZK gecoördineerde werkgroep vaste connectiviteit ontwikkeld.

Bron: Nieuwsbrief digitale connectiviteit voor gemeenten (ministerie EZK), 30 april 2024