Precario: van toepassing op telecomaanbieders in gemeenten die precario heffen?

Nee, want sinds 1937 had de Hoge Raad geoordeeld dat de bevoegdheid tot het heffen van precariobelasting vervalt door het wettelijke gedoogregime (HR 20-10-1937, NJ 1937, 1147). Door deze richtlijn betalen Telecomaanbieders dus geen precario voor hun ondergrondse infrastructuur.