Enspijk haalt warmte uit de Linge en wil vaste prijs voor 20 jaar, onderzoek gaat door

Betaalbare en ecologische verwarming dankzij water uit de Linge. De werkgroep Duurzame Warmte Enspijk (DWE) en de gemeente West Betuwe gaan door met hun aquathermieproject. Gestreefd wordt naar langdurige zekerheid voor de gebruikers.

De rivier loopt langs het dorp en het gebruik van aquathermie uit de Linge is een duurzame en efficiënte manier om huizen te verwarmen, stellen de Enspijkers en de gemeente. Onderzocht wordt nu of het mogelijk is om een vaste energieprijs te garanderen voor de komende 20 jaar, waardoor huishoudens financiële zekerheid krijgen rondom hun energie-uitgaven. De handtekeningen voor het onderzoek zijn nu gezet.

In Enspijk bestond al in 2013 de wens om in 2030 energieneutraal te zijn. Uitgangspunt in Enspijk, inwoners variëren van miljonair tot huishoudens die te maken hebben met energiearmoede, is dat iedereen mee moet kunnen doen. Wethouder Joke van Vrouwerff: ,,Het zorgt ook voor verbinding. Inwoners zetten de deuren voor elkaar open om van elkaar te leren. Zo kijken er mensen mee bij iemand die al op inductie kookt.”

Hijmen van Doornspeek is voorzitter van DWE: ,,Dit brengt niet alleen een collectieve warmtevoorziening in Enspijk dichtbij, maar ook in andere kleine gemeenschappen”. Zo wordt de energietransitie ook voor kleinere dorpen en gemeenschappen mogelijk.

Van Vrouwerff: ,,We denken na over de toekomst. Veel kleine kernen vallen op dit moment buiten de investeringssubsidie voor warmtenetten. Een voor de hand liggende collectieve oplossing is daardoor te kostbaar. Door de Linge als ‘het warmtenet’ te zien, zouden we samen met de andere gemeenten in een alliantie wel voldoen aan de eisen voor subsidie.”

Met warmtepomp

Aquathermie is het verwarmen en eventueel koelen van gebouwen of huizen door gebruik te maken van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. In het geval van Enspijk gaat het over de Linge.

De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp. Dat kan met een collectieve warmtepomp die ergens in een klein gebouw in het dorp wordt geplaatst.

Daarnaast is er een warmtenet nodig dat warm water naar de huizen transporteert. Dat houdt in dat er een leidingenstelsel door het dorp naar de huizen moet worden aangelegd. In de zomer haal je warmte uit het oppervlaktewater.

Het water wordt uit de Linge gehaald en hier wordt een deel van de warmte onttrokken door een warmtewisselaar. Daarna wordt het iets koudere water weer in de Linge geloosd. Uiteraard zijn hiervoor regels opgesteld zodat het terugvloeiende water wel van goede ecologische kwaliteit is.

Bron: AD, 24 mei 2024