Aanhoudende regen zorgde voor storing bij warmtenet Ede – maar verkeerde inschatting en defect aan de backup-ketel zorgden voor de langere duur

De aanhoudende regen was de aanleiding van de storing van het warmtenet in Ede afgelopen januari. De biomassa was te vochtig en een backupinstallatie startte niet. Dat blijkt uit een evaluatie van het Warmtebedrijf Ede.

Zo’n tweeduizend huishoudens in Ede kampten van zondag 7 januari tot dinsdag 9 januari met storingen in de warmtelevering. Oorzaak was het uitvallen van de warmtelevering door een aantal biomassacentrales die het net voeden. Het Warmtebedrijf Ede, onderdeel van Energie voor Elkaar dat ook eigenaar is van de biomassacentrales, deed onderzoek naar de gang van zaken. Uit dat rapport blijkt dat de aanhoudende regen gedurende vier maanden de aanleiding was voor de storing. Echter, de lange duur van de storing is veroorzaakt door een defect onderdeel aan de gasketel en een verkeerde inschatting hoe de situatie op te lossen. Scherpe protocollen ontbraken en besluitvorming en besluitbevoegdheid -bijvoorbeeld over het starten van meerdere protocollen- was onduidelijk.

Tijdsverloop

De langdurige regen zorgde voor een hoger vochtgehalte dan gebruikelijk in de biomassa die buiten lag opgeslagen. Het verbranden van vochtigere biomassa betekende dat de centrales vaker moeten worden schoongemaakt. Op vrijdag 5 januari werden aan de Geerweg twee ketels uitgeschakeld voor schoonmaak, die in de loop van zaterdag 6 januari weer moesten worden opgestart.

Dat lukte echter niet, volgens het gebruikelijke protocol waardoor op zondag 7 januari dusdanig veel warmte uit de andere biomassaketels werd getrokken dat ook die uitvielen. Bij het inschakelen van de gasgestookte backupinstallatie begaf een onderdeel van die ketel het, waardoor ook die niet startte. Vanwege de kerstvakantie duurde het langer voordat een vervangend onderdeel kon worden geleverd. Warmtebedrijf Ede heeft toen mobiele dieselketels bijgeplaatst, mobiele kachels ter beschikking gesteld aan kwetsbare huishoudens en besloten de biomassaketels opnieuw op te starten, dit keer volgens de zogeheten “koudestart”. Dat lukte en uiteindelijk was op dinsdag 9 januari de warmtelevering hersteld.

Gemeenteraadsvragen

De storing leidde tot vragen van gemeenteraadsleden en zelfs een motie die oproept om de samenwerking met het Warmtebedrijf Ede op te schorten. Over die motie wordt volgende week gestemd. Het is niet de eerste keer dat de biomassacentrales van Energie voor Elkaar te vochtige biomassa stoken. Gemeente en warmtebedrijf zitten elkaar al langer in de haren, met name rondom de uitstoot van de centrales.

Een aantal van de prangende vragen van de gemeenteraadsleden worden in de evaluatie beantwoord. Zo benadrukt het warmtebedrijf in de evaluatie dat de vochtige biomassa geen extra gevaar voor het milieu heeft opgeleverd. De gemeenteraadsleden vroegen zich, naar aanleiding van berichtgeving van de lokale onderzoeksjournalistiek van Edese Vos, ook af hoe het zat met de bemensing en de ervaring van het personeel dat gedurende het gewraakte weekend in de biomassacentrale aanwezig was.

De kerstvakantie speelde de bezetting parten, erkent het warmtebedrijf, die daar voortaan beter op gaat letten. Ook gaat het warmtebedrijf het kennisniveau van de medewerkers opkrikken, door te oefenen met protocollen, en meer opleidingen. Dat moet ervoor zorgen dat er sneller beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld door over te stappen op een ander protocol, als blijkt dat het gebruikelijke protocol niet werkt. Ook worden de buffers uitgebreid.

Opslag voor biomassa

Het warmtebedrijf wil de installaties omvormen tot hybride installaties. Er zijn al plannen om restwarmte uit een datacenter toe te voegen aan de bronnenmix. Tot slot heeft het bedrijf nog een tweetal voornemens als het gaat om de biomassa. Tot nog toe gaf het bedrijf de voorkeur aan het gebruik van biomassa, zoals snoei- en tuinafval, afkomstig van een straal van 50 kilometer rondom de centrale, met een maximum tot 150 kilometer. Dat wil het warmtebedrijf nu, voor uitzonderlijke situatie zoals langdurige, hevige regenval met vochtigere biomassa tot gevolg, oprekken tot 500 kilometer.

En het warmtebedrijf gaat de gemeente – opnieuw, zo staat in de evaluatie – vragen om een bestemmingswijziging, zodat het bedrijf een overdekte opslag voor biomassa kan bouwen.

Bron: Energeia, 1 maart 2024

De Edese Vos publiceerde hun onderzoek naar de storingen van Warmtebedrijf Ede. Deze zijn hier te lezen.