Informatie-uitwisseling huisaansluitingen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) intensiveert hun toezicht op de informatie uitwisseling van huisaansluitingen. In de bijgevoegde brief kondigen zij dit aan. Hoewel in de brief het riool niet specifiek wordt genoemd, valt deze wel onder artikel 41a.

De brief is een algemene brief voor alle netbeheerders dus ook voor gemeenten. Zij gaan steekproeven doen op alle netten bij nieuwbouwprojecten op gas, water, elektra, data en riolering. Voor gemeenten is het belangrijk dat zij de data van nieuwe huisaansluitingen op de juiste manier registreren. Verder is het belangrijk dat alle netbeheerders zich ervan bewust zijn dat voor 1 januari 2028 de data van alle netten op de juiste manier aan te bieden.

Voor oude riool huisaansluitingen blijft de uitzondering gelden maar bij vernieuwing en/of renovatie behoren gemeente deze ook digitaal te registreren.