RDI zoekt samenwerking met gemeenten én netbeheerders energie

De RDI (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) wil samen met gemeentes en de regionale energie netwerkbeheerders optrekken over het geven van voorlichting en toezicht bij aanleg van glasvezel.

Deze drie partijen hebben namelijk ieder een deel van de sleutel tot veiliger graafwerk. Zo is de gemeente vanaf het begin betrokken en gaat over de keus van het tracé en de diepte ligging. De netbeheerders kunnen preventieve voorlichting geven en de RDI kan met een inspectie aan de sleuf toezien of de graafwerkzaamheden zorgvuldig worden verricht.

Voor een effectieve samenwerking roept de RDI gemeentes op om in het voortraject deze drie partijen samen met de project organisatie van de glasvezel aanlegger bijeen te laten komen om afspraken te maken over zorgvuldig graven. De lijntjes zijn dan gelegd en indien daar aanleiding voor is kunnen de drie partijen elkaar snel vinden. Ook als er al lopende werken zijn waarbij zaken rondom zorgvuldig graven in het geding zijn wil de RDI een rol spelen om een samenwerking op te zetten tussen deze drie partijen.

Interesse, geef je op via info@gpkl.nl