Handmatig in de grond slaan van palen: WIBON-plichtig?

De rechtbank Rotterdam heeft in een (tot op heden ongepubliceerde) uitspraak geoordeeld dat het met een hamer in de grond slaan van metalen palen niet onder de definitie valt van ‘graafwerkzaamheden’ en zodoende ook niet onder de werking van de WIBON.