Hoe wordt de gemeente een goede opdrachtgever voor graafwerk?

Volgens de RDIhet Kabel en Leiding Overleg (KLO) en het Gemeente Platform Kabels & Leidingen (GPKL) nemen veel gemeenten nog onvoldoende hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor graafwerkzaamheden. Gemeenten kunnen én moeten veel meer doen om het aantal graafschades in hun gemeente terug te dringen.

Ongelukken voorkomen

Het aantal schades stijgt. Dat is een grote zorg, want daarmee neemt ook het risico op ernstige ongelukken toe, daalt de veiligheid van de leefomgeving en wordt de leveringszekerheid aangetast. Het aantal graafschades steeg vorig jaar naar 46.799. De herstelkosten bedroegen 38 miljoen euro, en de indirecte kosten door letsel en overlast, zijn daar een veelvoud van.

Webinar opdrachtgever graafwerkzaamheden

Waarom gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor dit onderwerp is onduidelijk. Het kan zijn dat de juiste mensen binnen een gemeenten onvoldoende kennis hebben van de wet- en regelgeving (WIBON en CROW 500). Als begrippen als risico-inventarisatie en maatregelenplan onbekend zijn, dan is het kennisniveau over het zorgvuldig graafproces in ieder geval onvoldoende.

Om gemeenten bewust te maken van hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever, houdt het KLO samen met het GPKL en de RDI een speciaal webinar, op donderdag 2 november van 9.00 tot 9.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor de webinar op 2 november kan via de website van KLO

Aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.

Bron: RDI, 9 oktober 2023