Storingen aan openbare verlichting installaties: te beschouwen als calamiteit?

Storingen en schades aan openbare verlichting komen veel voor. Soms zijn deze spoedeisend, zoals bij het uitvallen van hele straten of op drukke verkeerspunten. Maar ook wanneer door storm een lichtmast dreigt om te vallen. Dan graaft men mechanisch om het risico te beperken.

Zulke situaties mogen in het kader van de WIBON als calamiteit mogen worden opgevat. Dit is impliciet in het bronhoudersoverleg van Kadaster (waarin GPKL participeert) geconcludeerd.