WKO-systemen: WIBON-plichtig?

De vrijstellingsregeling (WIBON art. 4) is van toepassing op gesloten WKO-netwerken die (grotendeels) zijn gelegen op eigen grond. Een WKO-installatie die voor een beperkt deel op openbare grond ligt, kan dus ook nog gebruik maken van de vrijstelling. WKO-systemen die grotendeels in openbare grond aanwezig zijn vallen dus wel onder de verplichting van de wet. Er zijn ook al beheerders die dergelijke systemen hebben geregistreerd.

Verticale buizen behoren tot het systeem en moeten dan worden geregistreerd. In de praktijk zal een verticale buis op het kaartmateriaal niet meer zijn dan een stipje, waarbij het dan aan de beheerder van de leiding is om daar eventueel een annotatie bij te plaatsen.