Grondverdichting: is dat een activiteit die onder de WIBON valt?

Verdichten is het verminderen van het volume van zand- of steenachtige materialen en wordt toegepast bij funderingen en grondverbetering. Verdichten kan o.a. door vibraties (trillen), stampen of walsen. Het doel van verdichten is een draagkrachtige en vaste bodemlaag te krijgen.

Als deze mechanische werkzaamheden in de ondergrond plaatsvinden, zijn het graafwerkzaamheden zoals omschreven in artikel 1 onder c van de WIBON. Daardoor zijn alle wettelijke bepalingen van de WIBON voor het zorgvuldig graven, zoals het doen van een graafmelding, van toepassing.
Bron: Agentschap Telecom