Nieuwbouwprojecten: wie is de (tijdelijke) netbeheerder?

De beheerder van het net dient de netten te registreren. Veelal is in dit specifieke geval de projectontwikkelaar de beheerder van het terrein. Daarmee is deze niet per definitie beheerder van de op het terrein aanwezige netwerken.
Het is van belang dat de definitieve beheerder en de projectontwikkelaar afspraken maken over wie de netten beheert tijdens de ontwikkelfase en wie dus verantwoordelijk is voor de registratie van deze netten.