Waterbodems met kabels en leidingen: WIBON-plichtig?

Ja, kabels en leidingen die op bodems van waterwegen (zoals grachten) liggen, vallen ook onder de WIBON.