Frezen in asfalt: Klic-melding vereist?

Asfalt is een constructie die op de ondergrond is aangebracht. De WIBON ziet toe op graafwerkzaamheden in de ondergrond. Als bij het frezen van asfalt (of het boren daarin) de ondergrond onder het asfalt niet geroerd wordt, dan valt dit werk niet onder graafwerkzaamheden in de zin van de WIBON.

Als het asfalt geheel verwijderd wordt, wordt dit wél beschouwd als grondroeren. Dan is een Klic-melding dus wel verplicht.