Staan in de WIBON álle regels m.b.t. graven?

Nee; er bestaan ook nadere regels, vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en in een ministeriële regeling (MR).
Zo zijn onder andere in de AMvB regels opgenomen over calamiteiten, en in de ministeriële regeling over de uitwisselingsstandaard (de eisen waaraan de uit te wisselen gegevens moeten voldoen). Voor de overgangsfase en de elektronische fase is een aparte AMvB en MR beschikbaar.