Kamerbrief evaluatie WIBON

Begin dit jaar konden partijen hun inbreng leveren voor de evaluatie van van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken). Het GPKL maakte hiervan gebruik om samen met het KLO (Kabel- en Leidingoverleg) in te spreken. Dit leidde tot een flink pakket van voorgestelde wijzigingen. OP 31 oktober stuurde Minister Adriaansens (EZK) deze Kamerbrief naar de Tweede kamer om hen te informeren over de uitkomsten.

Binnenkort komt verder uitwerking beschikbaar die we op onze website publiceren.