Op 1 mei is de publicatie Model Nadeelcompensatieregeling 2024

Op 1 mei is de publicatie Model Nadeelcompensatieregeling 2024

Plannen
Het GPKL sprak in december 2023 af om in 2024 een Model Nadeelcompensatieregeling te publiceren dat een onderhandelingsresultaat is met ... > Lees verder
Gemeenten aan Kamer: neem wet warmtetransitie snel aan

Gemeenten aan Kamer: neem wet warmtetransitie snel aan

Energie + Water
Gemeenten en brancheorganisaties manen de Tweede Kamer de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) snel aan te nemen. Ze noemen het ... > Lees verder
Groeidocument minnelijk overleg middenspanning

Groeidocument minnelijk overleg middenspanning

Hier staat op dit moment een conceptversie (maart 2024) van hoe om te gaan met overleggen rond netcongestie/verzwaring en in ... > Lees verder
Regierol gemeente op de ondergrond

Regierol gemeente op de ondergrond

Plannen
De gemeentelijke regie op de ondergrond staat onder druk. Een aantal gemeentelijk bestuurders ondertekende deze brief, met een boodschap, aan ... > Lees verder
Kom 23 april naar Welkom in Integralië!

Kom 23 april naar Welkom in Integralië!

Plannen
Wil je ontdekken hoe klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzame mobiliteit en een gezonde, groene stad samenkomen in de openbare ruimte? Kom ... > Lees verder
Platformvergadering inclusief special WIBON evaluatie

Platformvergadering inclusief special WIBON evaluatie

Data Plannen
Afgelopen donderdag vond digitaal de GPKL platformvergadering plaats. Let op: de Algemene Ledenvergadering willen we graag live, in waarschijnlijk Eindhoven ... > Lees verder
Aanmelden voor de cursus ‘Alles over antennes’ van het Antennebureau

Aanmelden voor de cursus ‘Alles over antennes’ van het Antennebureau

Data
Omgevingswet en antennebeleid, hoe zit dat? Welke rol spelen gemeenten bij de plaatsing van kleine antennes (small cells)? Wat kunnen ... > Lees verder
Samenvatting ontstaan issues zakelijk recht bovengrondse assets 2023

Samenvatting ontstaan issues zakelijk recht bovengrondse assets 2023

Als je op download klikt vind je de 2 belangrijkste samenvattingen die we over rechten en bovengrondse assets hebben gemaakt ... > Lees verder
Geeft de Telecommunicatiewet de gemeenten voldoende handvatten voor het goed inpassen van bovengrondse telecomvoorzieningen in de openbare ruimte?

Geeft de Telecommunicatiewet de gemeenten voldoende handvatten voor het goed inpassen van bovengrondse telecomvoorzieningen in de openbare ruimte?

Het GPKL bood een memo aan, aan de Werkgroep digitale connectiviteit van het ministerie van EZK,  met 12 stellingen waarin ... > Lees verder