Overleg over samenwerking met elektriciteitsnetbeheerders rond trafohuisjes

Om de netcongestie aan te pakken, moeten er snel veel trafohuisjes bij komen. Maar door verschil van inzicht over de randvoorwaarden rond de afhechting loopt de samenwerking tussen netbeheerders en gemeenten niet optimaal. Het GPKL en de VNG voert samen met netbeheerders overleggen over een oplossing. Eind juli verwachten we een update te kunnen geven over dit traject.

Afspraken voor korte en lange termijn

De VNG, het GPKL en Enexis, Liander, Stedin en Netbeheer Nederland hebben afgesproken een oplossing te vinden voor:

  • Als er overeenstemming is tussen netbeheerder en gemeente over locatie en planning van nieuwe trafohuisjes, moet worden voorkomen dat werkzaamheden om juridische redenen worden stilgelegd. Hierover moeten op korte termijn (binnen 8 weken) afspraken zijn gemaakt. 
  • Gemeenten en netbeheerders zoeken gezamenlijk een oplossing voor de lange termijn die voor beide partijen werkt. Denk aan voorbeeldafspraken, een handreiking of regeling om duidelijkheid te geven over de aard van de overeenkomst en de voorwaarden. Hiervoor is meer tijd nodig en hiervoor is een datum genoemd eind dit jaar of begin 2025.

Meer informatie

  • Als u hierover vragen heeft, kunt u die stellen tijdens de 3 online inloopspreekuren over netcongestie die de VNG in juni en juli organiseert. U vindt de spreekuren in de agenda van de VNG. 

Wat betekent dit nu praktisch in mijn gemeente?

De aanloop naar dit landelijk gesprek is langer geweest en eerder publiceerden we hier artikelen over met een overzicht aan ervaringen en geconstateerde issues. Je kunt deze vinden op de site of via de praktijkbibliotheek netcongestie. Het is niet de bedoeling dat het landelijk gesprek de gesprekken in gemeenten zelf (extra) doet stagneren. Hiervoor verwijzen we specifiek naar dit document om je daar praktisch mee te helpen.