Praktijkbibliotheek netcongestie en bovengrondse assets

De ervaringen gaan snel en stapelen zich op. Hierom werkt GPKL in een online werkgroep aan de energietransitie, te beginnen met alle kwesties rondom elektriciteit. We bouwen daarin aan Q&A en een bibliotheek aan ervaringen en tips. Wil je iets bijdragen of delen? Dit kan via info@gpkl.nl . Geef ook aan wat de vertrouwelijkheid is van de informatie en het document dat je wilt delen.

Hier vind je een link naar de eerste ervaring met en signalering van verschuiving posities gemeenten en netbeheerders.

In 2024 wisselen we ervaringen uit in een praktijkbibliotheek, die o.a. gaat over een goed minnelijk overleg. Leerzaam en welkom om ervaringen te delen. De praktijkbibliotheek is in opbouw en helaas moesten we vaststellen dat deze iets te goed werd bezocht. Omdat we graag willen dat mensen zowel open als vertrouwelijk documenten kunnen delen, nog even geduld.

Meer lezen of vragen over RESsen, leerervaringen en buurtaanpak kan ook via het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie . Het programma is de opvolger van Aardgasvrij en NPLW bemenst een loket waardoor je ook snel bij de juiste projectleider of contactpersoon terecht komt.

Zie hier een artikel over het begrip ACM afschrijftermijnen en nadeelcompensatie.

Zie hier een achtergrondartikel uit 2022 over het ontstaan van deze kwestie.

Zie hier de download over 2023 (msr)

Zie hier de download over minnelijk overleg en de keuzes die je hebt in gesprekken.

Zie hier het juridische artikel uit het tijdschrift Gemeentestem over wat dreigen met gedoogbeschikkingen betekent

Zie hier ons artikel met het overzicht met de keuzes die je hebt als gemeenten

Organisatie: GPKL, VNG