Doorgeschoven dilemma’s: Op naar een gezamenlijke ondergrondvisie van zes gemeenten en twee netbeheerders

Op 23 mei gaf wethouder van Oss Dolf Warris het startsein voor het maken van een gezamenlijke ondergrondvisie door zes gemeenten van en rond de ‘As50* + de twee nuts-netbeheerders Enexis en Brabant Water. Op veel plekken in Nederland zie je op dit moment dat gemeenten elkaar opzoeken rond het thema netcongestie, maar nog gerichter: de hele ondergrond. Dat dit verenigen gebeurt rond het bouwen van een Ondergrondvisie met deze combinatie van stedelijk en landelijk profiel is dan ook top. Wat maakt nou dat dit op deze regio nu gebeurt?

Druk? Nee, conflicterende claims op de ruimte
De ondergrond is onzichtbaar en daarmee bijna automatisch dienend aan de ruimte die we zien. Een kwestie van uitvoering en engineering, zo gaat het nog in veel verkenningsfases van programma’s en projecten. Gelukkig is dat steeds breder niet meer de gedachte. De netcongestie (inclusief de bovengrondse assets); inbreidingen in stedelijk gebied; bomen; water en extreem weer en bodemkwaliteit.. allemaal maakt het dat de ondergrond zelf méér vooruit moet kijken en dit ook van het grootste belang is om te doen. De vakspecialisten die gewend zijn te toetsen of te beheren moeten ook leren denken als ontwikkelaars en in andere ontwikkelfases. De vertegenwoordigers van stedebouwkundigen, projectleiders en ruimtelijke ontwikkeling hebben dan weer de uitdaging om in hun werk te integreren hoe sturend ondergrondse kwesties óók voor de bovengrond en maakbaarheid zijn. Alleen dan maken we samen een prettige boven- en ondergrondse openbare ruimte mét alle functies en kwaliteit die we zo graag willen.

Op naar een Ondergrondvisie voor de komende 40 jaar
De Ondergrondvisie is geen doel maar een gezamenlijk uitgangspunt. Een van de conclusies is dat er in de ondergrond veel sprake is van doorgeschoven dilemma’s:

  • Doorgeschoven van strategie naar uitvoering
  • Doorgeschoven in de tijd
  • Doorgeschoven in plaats (van boven- naar ondergrond of van maatschappelijk-politiek naar ondergrond/uitvoering)
  • Doorgeschoven van privaat naar publiek en vice versa.

Dit doorschuiven is niet altijd te voorkomen, maar moet expliciet zijn. In een Ondergrondvisie kan dit duidelijk opgeschreven worden. Daarin of daaronder kunnen afspraken of bouwstenen gemaakt worden waardoor de Ondergrondvisie in alle zes gemeenten, en daarbuiten, helpt in het dagelijks werk. Ook voor de twee netbeheerders, Brabant Water en Enexis, is het doorlopen van dit proces behulpzaam voor het inrichten van de samenwerking, bedrijfsprocessen en doorgronden van doorlooptijden. In alleen de start-up gaven de 40 aanwezigen al veel kleur en koers aan de dilemma’s in de ondergrond!

Vervolg
De bouwstenen voor de Ondergrondvisie worden nu verzameld en dit jaar nog gebouwd. Natuurlijk is er inspiratie te putten uit processen elders in het land. Wil je dit delen met deze regio? Neem direct contact op met Oss of stuur even een mail via info@gpkl.nl .

*de zes gemeenten in deze samenwerking zijn Bernheze, Meierijstad, Boekel, Oss, Land van Cuijk en Maashorst. Meer informatie en aanmelden kan via de contactpersonen van deze gemeenten.