Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet

Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet

Plannen
De draagkracht van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering, landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak ... > Lees verder
Coördinatieplicht: wat houdt die in? (art. 5.4)

Coördinatieplicht: wat houdt die in? (art. 5.4)

FAQ
Artikel 5.4 lid 2e en 5.4 lid 3e van de Telecomwet geeft aan, dat de gemeente de werkzaamheden tussen de ... > Lees verder