Het is 2022, wat is er nieuw?

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen op een jaar vol mooie projecten, zonder graafschade en met een prettige samenwerking tussen alle partijen. Hieronder een aantal zaken voor het nieuwe jaar

Vanaf 1 januari is de CROW 500 niet langer vrijwillig in de graafketen. De CROW 500 legt de verantwoordelijkheid om schade aan kabels en leidingen te voorkomen bij zowel opdrachtgevers als grondroerders. In de handreiking staat wat deze verantwoordelijkheid per rol betekent van initiatief- tot gebruikersfase. Het Agentschap Telecom (AT) zal hierop toezien en kan vanaf 2022 ook handhaven. Het AT beschrijft hier waar ze bij zo’n audit op letten.

Een jaar lang BENG, wat zijn de ervaringen? En wat betekent dit voor de ondergrond? BENG staat voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen en verving op 1 januari 2021 de EPC. Een belangrijk verschil is dat in de BENG-norm veel aandacht is voor de thermische schil en er niet meer ‘gecompenseerd’ kan worden met zonnepanelen als dit niet in orde is. De eindgebruiker, bewoner of andere gebruiker van het gebouw, zou zo min mogelijk energie moeten gebruiken. Echt van het grid af, nee, maar het zou wel op den duur moeten schelen in bijvoorbeeld het aantal transformatorhuisjes en de aard en levensduur van ondergrondse infrastructuur.

De Omgevingswet staat op de planning voor 1 juli 2022. Zorg dat je contact hebt met de projectleider of programmamanager omgevingswet in jouw gemeente. GPKL houdt zich komend jaar o.a. bezig met een nieuwe modelverordening, maar ook de positie van o.a. het handboek, de AVOI en onderdelen daarvan. Hoe landen deze in het nieuwe stelsel en komt dit goed in verhouding tot het DSO?

Een nieuw model nadeelcompensatieregeling is eind 2021 gepubliceerd voor consultatie. Je vindt deze hier. Reacties zijn nog altijd welkom.

Drie samenwerkende projecten bij het COBkennisarena kabels & leidingen zullen producten opleveren op het gebied van regie, samenwerking en het slim opereren onder de nieuwe omgevingswet. GPKL is deelnemer aan de kennisarena en levert het komend jaar een projectleider.

Gewijzigde KLIC-standaarden, op 29 november is de aangepaste RIBON gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat de overgangsperiode van 4 maanden voor de invoering van de nieuwe KLIC-standaarden van start ging op 3 januari. Lees hier de gevolgen voor alle KLIC-gebruikers en deel dit met jullie collega’s.

Samenwerken in kennisprogramma’s gaat in 2022 vol door. Zo heeft De Bouwcampus ook in 2022 als 1 van haar 3 speerpunten ‘herinrichting van de stedelijke ondergrond’. In het programma KOBO-HO zullen we, als de omstandigheden het toelaten, in 2022 starten met een Lab ‘ondergrondse infrastructuur’ waarbij studenten van hogescholen uit alle regio’s het plezier en de complexiteit van het vakgebied kunnen ervaren. En natuurlijk blijven we samenwerken in de Citydeal Openbare ruimte, waar veel van dit alles met de praktijk samenkomt.

Iedere gemeente heeft vanaf 1 januari 2022 een transitievisie warmte. Wat staat erin bij de gemeente waar je werkt en heb je er zelf aan meegewerkt? In sommige gemeenten schept de transitievisie alleen contouren, of wijst een aantal wijken of buurten aan waar het zinnig is onderzoek te doen. In andere gemeenten is bij de transitievisie al overgegaan naar 1 of meerdere uitvoeringsplannen: het instrument waarmee een wijk in minimaal 8 jaar van het gas af kan.

Feit of Fabel? Speel nu de kwis en dit kan natuurlijk ook met je collega.

Een overzicht over wat er speelt? We zullen dit aanvullen op de ‘initiatieven-pagina‘ op deze website. De pagina is nog in oprichting, dus opmerkingen en aanvullingen zijn welkom via info@gpkl.nl .