Praktijkbibliotheek netcongestie en bovengrondse assets

De ervaringen gaan snel en stapelen zich op. Hierom werkt GPKL in een online werkgroep aan de energietransitie, te beginnen met alle kwesties rondom elektriciteit. We bouwen daarin aan Q&A en een bibliotheek aan ervaringen en tips. Wil je iets bijdragen of delen? Dit kan via info@gpkl.nl . Geef ook aan wat de vertrouwelijkheid is …

Lees meer

KOBO-HO Ondergrondlab en onderwijs

KOBO-HO staat voor Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO-HO). Het doel van het initiatief is om binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond te versterken. Hoe? Door ambassadeurs én door het organiseren van ondergrondlabs. In Rotterdam e.o. en Twente is …

Lees meer

Kennisarena Kabels & Leidingen COB

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is een netwerk- en projectorganisatie. Het werkprogramma kennisarena kabels & leidingen is actief en doorlopend. Diverse bijeenkomsten en producten komen onder de vlag van de kennisarena tot stand. Dit in samenspraak met een breed palet uit de hele kabels & leidingenketen. Kijk vooral op www.COB.nl voor de meest actuele stand …

Lees meer

Demonstratie C5P app

De CROW500-proof app is een product dat ontwikkeld wordt door het kabelenleidingoverleg (KLO). Het staat hier als apart initiatief omdat het deze maanden zeer actueel is voor alle partijen. Contact over de app via https://www.kabelenleidingoverleg.nl/contact/

KLO – CROW500 proof

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) is het samenwerkingsverband op het gebied van het voorkomen van graafschade van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de openbare ruimte. GPKL is een van de initiatief- en deelnemers. Doelstelling van het KLO is het voorkomen van alle vermijdbare graafschade aan kabels en leidingen bij werkzaamheden in de grond. Het …

Lees meer

Citydeal Openbare Ruimte (CDOR)

Wat en wie De citydeal openbare ruimte is een samenwerking tussen ministeries, steden, adviesbureaus en kennisinstellingen. De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden op de schop. Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een uitdaging van formaat. Hoe zorgen we dat opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe …

Lees meer