Kennisarena Kabels & Leidingen COB

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is een netwerk- en projectorganisatie. Het werkprogramma kennisarena kabels & leidingen is actief en doorlopend. Diverse bijeenkomsten en producten komen onder de vlag van de kennisarena tot stand. Dit in samenspraak met een breed palet uit de hele kabels & leidingenketen. Kijk vooral op www.COB.nl voor de meest actuele stand van zaken of neem contact op met Edith Boonsma als u meer wilt weten over de nieuwste ontwikkelingen in de kennisarena.

Organisatie: COB, GPKL, Mijnaansluiting