Lunchsessies bij het GPKL

Dit jaar organiseren we enkele online (thema)lunchsessies. De bijeenkomsten zijn gericht op uitwisseling in een kleine groep. Je wisselt kennis uit over onderwerpen die bij jouw gemeente ook spelen of juist nog niet, wat er is, en wat je graag zou willen. Op die manier versterken we elkaar! Voorheen nodigden we alleen nieuwe mensen uit, maar het is juist goed om altijd nieuwsgierig te blijven en ieder heeft zo zijn of haar waardevolle ervaring te delen. Dus, nieuwe rol, 4 maanden of 40 jaar ervaring, wees welkom.

Vul hier in welke onderwerpen je graag aan bod wilt laten komen in de sessies. Mensen die recent zijn aangemeld bij het GPKL krijgen deze week nog een extra bericht. Veelgenoemde onderwerpen kunnen ook aanleiding geven tot het vormen van of vervolg op een werkgroep of andere activiteit.