Algemene ledenvergadering 15 juni

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van het GPKL is op 15 juni van 10-12 uur. Tijdens het eerste uur vindt de ledenvergadering zelf plaats met o.a. het jaarverslag en de stand van lopende zaken. De ledenvergadering is alleen open voor leden. Na afsluiting van de ALV vindt in het tweede uur een special plaats.

Een volledig digitale algemene ledenvergadering is nog niet toegestaan, omdat het betreffende wetsvoorstel nog niet is behandeld. Hybride is in ons geval wel mogelijk. Dit betekent dat u welkom bent om live aanwezig te zijn op de Galvanistraat 1, Ede, maar ook digitaal kunt deelnemen via Teams. Hierbij hanteren we ook de voorwaarden zoals die in het wetsvoorstel staan over participatie:

“Aan het houden van een volledig digitale algemene vergadering zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet een digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering en moeten deelnemers ook langs digitale weg volwaardig kunnen participeren. Leden en aandeelhouders moeten met beeld én geluid kunnen deelnemen aan de vergadering en het woord kunnen voeren. “

Inbreng onderwerpen op de agenda

Heeft u nu al agendapunten of onderwerpen die u zelf wilt toelichten? Graag contact via info@gpkl.nl vóór 8 juni 2023.

Op locatie aanwezig zijn voor de ALV

Weet u nu al dat u graag fysiek aanwezig wil zijn bij de vergadering? Dat is natuurlijk mogelijk. Stuur in dat geval ook een mail naar info@gpkl.nl zodat we ongeveer weten hoeveel mensen live aanwezig zijn.