ALV GPKL & Special (aangepast)

Datum: 15 juni 2023
Tijd: 10:00 - 12:00

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt 2 x per jaar plaats. Dit is de eerste ALV in 2023. Tijdens het eerste uur vindt de ALV zelf plaats met o.a. het jaarverslag en de stand van lopende zaken. Tijdens het tweede uur is een special. De ingeplande special is verplaatst. Hierdoor hebben we een aantal opties.

Een volledig digitale algemene ledenvergadering is nog niet toegestaan, omdat het betreffende wetsvoorstel nog niet is behandeld. Hybride is in ons geval wel mogelijk. Dit betekent dat u welkom bent om live aanwezig te zijn op de Galvanistraat 1, Ede, maar ook digitaal kunt deelnemen via Teams. Hierbij hanteren we ook de voorwaarden zoals die in het wetsvoorstel staan over participatie:

“Aan het houden van een volledig digitale algemene vergadering zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet een digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering en moeten deelnemers ook langs digitale weg volwaardig kunnen participeren. Leden en aandeelhouders moeten met beeld én geluid kunnen deelnemen aan de vergadering en het woord kunnen voeren. “

Heeft u nu al agendapunten of onderwerpen die u zelf wilt toelichten? Graag contact via info@gpkl.nl vóór 8 juni 2023.

Download hier de stukken als u ingelogd bent!