Voortgang overgangsperiode KLIC-standaarden

In de onderstaande grafieken laten wij u wekelijks de voortgang zien van netbeheerders die overgaan naar de nieuwe KLIC-standaarden. De overgangsperiode loopt van januari tot en met april 2022. Aan het eind van de overgangsperiode moeten alle netbeheerders over zijn naar IMKL-v2.

Uitleg van de grafieken

In de 1ste grafiek ziet u het aantal netbeheerders per IMKL versie onderverdeeld in Centrale-netbeheerders, Decentrale-netbeheerders en het Totaal aantal. In de 2de grafiek ziet u de aantallen in percentages. Elke dinsdag vernieuwen wij de grafieken die de status weergeven van de zondag ervoor.