VNG-handreiking ‘Ruimtelijke inpassing van energie-infra’

Hele wijken, buurten en dorpen moeten de komende jaren worden voorzien van nieuwe stroomkabels en transformatorhuisjes. De handreiking ‘Ruimtelijke inpassing van energie-infra’ biedt gemeenten hiertoe praktische handvaten. De VNG-handreiking helpt gemeenten om deze nieuwe energie-infrastructuur tijdig in te passen.

Netimpact van de warmtetransitie 

Verduurzaming van gebouwen, het toenemend aantal zonnepanelen en het opladen van elektrische voertuigen vragen om uitbreiding van het lokale stroomnet. De VNG liet CE Delft in afstemming met Netbeheer Nederland onderzoek doen naar de impact van deze ontwikkelingen op het elektriciteitsnet. Het toekomstig warmtealternatief is een van de meest bepalende factoren.

Wat gemeenten kunnen doen

Goede samenwerking tussen overheden, netbeheerders en netgebruikers is noodzakelijk zodat het elektriciteitsnet mee kan groeien met onze (toekomstige) eisen. In het onderzoek en de handreiking staan verschillende aanbevelingen om gemeenten te ondersteunen:

  • Breng allereerst de situatie en mogelijkheden van het lokale net in beeld met de regionale netbeheerder.
  • Kijk integraal naar de samenhang tussen het (toekomstig) energiesysteem, ruimtelijke ordening en de ondergrond.
  • Reserveer proactief ruimte, optimaliseer waar mogelijk vergunningstrajecten, plan vooruit en verken hoe lokale ontwikkelingen doorwerken op het regionale net.

Meer informatie

Bron: VNG, 28 juli 2023