StraaDkrant onder de StraaD is uit!

De ondergrond is het fundament van de straat. Maar ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijk evenwicht. De rek is er wel uit. Om onze steden leefbaar en aan­trekkelijk te houden moeten we slim­mer met onze ondergrond omgaan. Een goed functionerende openbare ruimte begint bij een goed ingerich­te ondergrond waarbij het natuurlijk systeem wordt gerespecteerd. Als we dit in een complexe stad kunnen oplossen, dan kunnen we het overal in Nederland oplossen.

In deze StraaDkrant laten we wenkende perspectieven zien voor een toekomstbestendige ondergrond. Open hier de vijfde straaDkrant en lees de wenkende perspectieven voor een toekomstbestendige ondergrond. Lees hier meer over dit project

Het GPKL heeft meegedaan aan deze uitgave en daarom krijgen we ook fysieke exemplaren. Wilt u een fysiek exemplaar ontvangen, mail het adres waarop u de StraaDkrant wilt ontvangen.