Stedenbouwers ontwerpen met bodem en ondergrond

Vorig jaar schreef het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een vraag uit om een klein gebied -dat daadwerkelijk op de schop zal gaan- uit te diepen met in gedachte het NOVI-programma ‘bodem en ondergrond’ via hun Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Een van die casussen was de omvorming van Westblaak in Rotterdam. Hoewel duidelijk is dat het grote gevoel van esthetiek de stedebouwers het liefst de niet-organische functies van de ondergrond voor het stadsleven deed vergeten, werd het een goed proces waarbij over de projecten heen honderd+ stedebouwers kennis hebben gemaakt met de ondergrond. Ook waardevol voor de mensen die werken in de ondergrond was het idee van straat en openbare ruimte op een heel andere manier. Waarom niet streven naar het mooiste en meest toekomstbestendige resultaat? En waarom in een hoogstedelijk gebied niet ook wat meer ‘stedebouw-geld’ besteden aan ordenen ónder de grond als dit bijdraagt aan andere functies boven en onder de grond? Het resultaat is inspirerend. De weerbarstige vragen over wie-doet-bepaalt-en-wie-betaalt-wat-wanneer er in het rapport buiten zijn gebleven maar zeker aan de orde gekomen van de casus-voerder, de gemeente Rotterdam.

Het volledige rapport is in het Engels, te vinden bij penvoerder Posad Maxwan. De samenvatting van de gehele vraagronde zal worden gepubliceerd in het Nederlands op de website van het Ministerie van OCW. Hieronder een van de artist impressions.

Bron: Posad Maxwan, 2023 (Designing with and for vital soil in urban areas, Artist impression scenarios)