Spanning op middenspanningsruimten – terugkoppeling

Afgelopen maandag waren vertegenwoordigers van 55 gemeenten bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over het plaatsen van middenspanningsruimten, waar we eerder al over schreven. De terugkoppeling volgt deze week per mail, nog even geduld dus!

Het samen naar ruimte zoeken is lastig maar verloopt vanuit netbeheerders en gemeenten met de beste inspanningen en leidt gelukkig vaak tot resultaat. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken, zijn allerlei gemeenten en netbeheerders bezig met afwegingskaders en grondbeleid. Immers, we zien allemaal hoeveel er op ons afkomt. Over dit onderwerp hebben we een aparte oproep geplaatst.

Ook spanning als er wél overeenstemming is over de locatie

Het proces dat ná het overeenkomen van ruimte plaatsvindt, daar zit op dit moment ook veel spanning op bij twee middenspanningnetbeheerders. Deze netbeheerders hanteren intern sinds ongeveer een jaar hetzelfde beleid dat TSO TenneT al hanteert op het gebied van ‘onder welk recht leggen we onze assets’. Er is een sterke voorkeur vanuit de genoemde netbeheerders voor de privaatrechtelijke weg in de vorm van 1) koop; 2) een eeuwigdurend zakelijk recht (zonder gemeentelijke voorwaarden of nadeelcompensatieregeling); of als die twee niet lukken, een (3) gedoogplicht vanuit de huidige belemmeringenwet privaatrecht. De publiekrechtelijke bevoegdheden van gemeenten worden vaak niet genoemd of weggewuifd. De stap (3) om een gedoogplicht af te dwingen wordt op het moment erg snel gemaakt.

Afgelopen maandag is toegelicht welke rechten, plichten en autonomie gemeenten hebben en ook waar netbeheerders mee worstelen.