Oproep: wie heeft al of werkt aan een ruimtelijk afwegingskader omtrent bovengrondse (netwerk)assets

Onder andere deze oproep op Linkedin maakte het onderwerp ruimtelijke inpassing van bovengrondse assets van ondergrondse netwerken weer actueel. Hoewel in de reacties onder dit bericht veel gaat over de esthetiek, en dat ook een belangrijke discussie is, gaat het ook om het afwegen zelf. Diverse gemeenten hebben, al dan niet samen met een of meerdere netbeheerder, een ruimtelijk afwegingskader over dit onderwerp. Anderen zijn hier in een breder kader mee bezig voor de gehele openbare ruimte. Hierover organiseren wij graag een online en wellicht als vervolg live bijeenkomst.

Wil jij of een collega van ruimtelijke ontwikkeling of energie daar input voor leveren, stuur een mail naar info@gpkl.nl met als onderwerp ‘ruimtelijke inpassing bovengrond-ondergrond’. Liefst meteen met een bijlage als jouw gemeente daar al een product voor hanteert zodat er al een eerste overzicht ontstaat. Geef daarbij ook graag de status van het product aan.