Regie op de ondergrond bij gemeente Papendrecht

Door inzichtelijk te maken wat er allemaal in de ondergrond bevindt krijgt Gemeente Papendrecht nu grip op de ondergrond. Het helpt de gemeente Papendrecht bij de aanpak van klimaatadaptie, energietransitie en bij het voeren van regie op de ondergrond. De gemeente combineert gemeentelijke data van onder meer riolering, wegen, boomwortels en projectontwerp met de BRO-data en -modellen. Zo vindt men ruimte voor de inpassing van warmtenetten en helpt bij het maken van ondergrondanalyses bij herontwikkeling. Ook kan de gemeente nu goed analyseren hoe diverse infrastructureren en andere objecten in de ondergrond zitten en zorgen dat die elkaar niet in de weg zitten. Lees hier hoe zij dit doen.

Bron: ESRI Nederland, 29 maart 2022